International Association of Nanotechnology

 

Čištění průmyslových hal, mytí průmyslových hal, mytí průmyslových podlah, průmyslové čištění podlah, čištění průmyslových strojů, čištění průmyslových linek, čištění gastro provozů, odmašťování povrchů, odstraňování graffiti, odstranění a stržení podlahových krytin, čištění fasád, mytí fasád, čištění a mytí žaluzií, čištění eskalátorů, čištění stropů a výškové práce je naše firma Facility Cleaning Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC®.

Průmyslové čištění Naším cílem, je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných prací a kvalitního výsledku. Důkladným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří dosáhnout a i díky spolupráci s mezinárodním sdružením a asociace nanotechnology (IANT).

Mezinárodní sdružení a asociace nanotechnology (IANT), je nezisková organizace s cíli podpořit vědecký výzkum a rozvoj podnikání v oblasti nanověd a nanotechnologií ve prospěch společnosti. Sdružení podporuje přátelství, rovnosti a spolupráce mezi jejími členy po celém světě. Kromě toho sdružení provádí výcvikové programy pracovníků a vzdělává novou generaci vědců, inženýrů a techniků pracujících v nanotechnologii a clean-tech průmyslu. Jako vedoucí organizace, IANT pracuje na plánu a rámce nové technologie na celém světě, včetně:

  • Nanomateriálů
  • Nanoelektroniky
  • Nanomediciny
  • Intellectual Property
  • Centrum pro transfer technologií
  • Rozvoj nanotoxikologie
  • Rozvoj ochrana zdraví a bezpečnostní předpisy
  • Rozvoj nano-výrobního rámce a iniciativami

Pro naší firmu jenž je členem Asociace, je tak možné se zapojit se do různých dobrovolnických služeb jako je mluvení na konferencích, vedení seminářů, organizování lokálních seminářů, účast na seminárních školeních aj.