Tlakové čištění povrchů

Tlakové čištění, průmyslové tlakové čištění, tlakové čištění mokrou párou, tlakové čištění podlah, tlakové čištění obkladů, tlaková desinfekce povrchů, tlakové čištění fasád a opláštění budov, tlakové čištění kamene, tlakové odmašťování povrchů, tlakové čištění kovových konstrukcí, tlakové čištění graffiti zajišťuje naše firma Facility Cleaning Servis® dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti AHCP® patentním systémem TURBO FORCE.

Tlakové čištění povrchů

Tlakové čištění povrchůTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů. ISIS System® je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Průmyslové tlakové čištění, mytí a údržba povrchů a provozů je prováděno dle certifikovaného systému AHCP® (Association health cleaning professional) přehřátou párou certifikovaným americkým systémem TURBO FORCE Systém 60-350 bar.

Ze strany celosvětových výrobců podlahových materiálů je v rámci doporučováno co nejšetrnější čištění podlah z hlediska užívání chemických čistících systémů a to z důvodu toho, aby nedocházelo k chemické změně PH povrchu a jejich možného povrchového poškození či otevření. Z tohoto hlediska je doporučováno čištění horkou párou či tlakem systémem TURBO FORCE® v šetrné kombinaci s mechanicky čistícími pady Twister HTC® místo běžně nabízených a užívaných chemických strojových čistících systémů.

Tlakové čištění povrchů

Níže lze shlédnout vyobrazení technologického patentní systému TURBO FORCE® včetně specifikace klíčových technologických kritérií této profesionální technologie. Systémy jsou užívány v kombinaci s dalšími zařízeními od zařízení na dodávku studené vody / horké vody / horké páry a vzduchu / přisávání chemických přípravků ve spojení s mechanickým šetrným systémem Twister HTC®.

Tlakové čištění povrchů

Výše uvedený systém patentního čištění TURBO FORCE® / TWISTER HTC® pracuje s kombinací nížeuvedených technologických parametrů:

 • Tlak: 20-350 bar
 • Teplota: 0-120 stupňů | voda & horká pára
 • Chemie: PH 1-14 (kyselost – zásaditost)
 • Mechanická hrubost: 800-3000
 • Odsávání: kontinuální do extrakčního zásobníku
 • Elektřina: 230V s jištěním 10AM -16AM + PHM pohon (diesel)

Impregnací kamenných povrchů systémem Finalit Professional® lze povrchově ochránit v transparentním provedeaní všechny tvrdé podlahové povrchy formou protiskluzného a protišpinivého opatření jako je mramor, žula, umělý kámen, keramika, cotto, cihla, kabřinec, solnhofenský kámen, vápenec, beton, pískovec, přírodní kámen, teraco, vymývaný beton, omítka. Tato impregnace je také vhodná také pro povrchy, které jsou choulostivé na rozpouštědla! Prostřednictvím aplikace povrchové impregnace dochází k protiskluzným, hydrofobní, a paropropustným vlastností podlahových povrchů.

Aplikace impregnace a její následná kvalitní funkčnost ochrany povrchu má své klíčové zákonitosti v optimální provedení přípravy kamenného povrchu. Cílem je vytvořit zcela otevřený a co nejvíce savý a suchý podklad, neboť do vlhkého materiálu a nesavého / utaženého podkladu nemůže Finalit Nr. 22 proniknout a obalit póry. Naimpregnovaný povrch je zapotřebí zpracovat termicky – nahřát jej. Impregnace a její krystaly impregnace se pak snadno zorientují a podklad získá znovu svůj původní vzhled v transparentním optickém provedení.

VLASTNOSTI:

 • Střednědobá vodoodpudivá ochrana.
 • Základní anti-graffiti ochrana povrchů.
 • Protiskluzný účinek až R9 na všech přírodních kamenech, keramice.
 • Vhodná pro potravinářské a hygienické prostředí – atest „FOOD SAFE“.
 • Transparentní impregnace pro udržení hodnoty a kvality materiálu.
 • Nemění fyzikální vlastnosti materiálu.
 • Schopnost dýchat, barevný tón a paropropustnost zůstanou zachovány.
 • Vytváří goretex-efekt > vlhkost a voda může z kamene odejít.
 • Netvoří žádný uzavřený film, neuzavírá póry a kapiláry.
 • Dle savosti proniká až 5 mm do materiálu.
 • Odolná vůči UV-záření, soli, posypové soli, oděru a pochozí zátěži.

OCHRANNÝ SYSTÉM | DLAŽBOVÉ A PODLAHOVÉ POVRCHY

Tlakové čištění povrchů

Tímto Vám děkujeme za Váš čas stráveným shlédnutím tohoto technologického listu systému ISIS System® naší firmy, který Vám dlouhodobě zajistí kvalitně vyčištěné podlahové povrchy včetně možné ochrany a impregnace podlah.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Facility Cleaning Servis®